Interculturalitat dins les aules de primària

Show simple item record

dc.contributor Franco Sánchez, Ana María
dc.contributor.author Aguilera Bailón, Carolina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-07-20T16:50:59Z
dc.date.available 2020-07-20T16:50:59Z
dc.date.issued 2020-07-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153105
dc.description.abstract [cat] El treball s’ha estructurat fonamentalment en dues parts, una primera part més teòrica sobre els conceptes més importants que emmarquen aquest treball i la segona part s’orienta a un estudi basat en revisions bibliogràfiques sobre línies d’investigació i com es pot aproximar l’escola a un context més intercultural i inclusiu. Actualment Espanya, de cada vegada més, està caracteritzada per una societat intercultural i dinàmica, la qual està en constant canvi. La comunitat educativa ha de saber fer front als canvis que es produeixen en els diferents contextos i adequar-se introduint canvis o modelant la seva manera d’educar i transmetre coneixements als alumnes respectant la diversitat. Aquesta realitat innegable, implica que els mestres hagin d’assolir un compromís per formar-se de manera permanent per poder afrontar els canvis i donar una resposta inclusiva de qualitat a tota la societat. El sistema educatiu espanyol ha d’actuar en conseqüència segons els diferents factors i entendre la interculturalitat com una oportunitat per dotar a la escola com una institució inclusiva. ca
dc.description.abstract [eng] This work has been fundamentally structured in two parts. Coming first, a more theoretical part about the most important concepts that hos work encompasses. Secondly, a part based on a study of different bibliographic reviews about investigation lines and how to bring closer the school to a more intellectual and inclusive context. Nowadays Spain is characterized by an intercultural and dynamic society, which is constantly changing. The educational community must know how to face changes that happen in different contexts, moreover, it must adapt to those situations introducing new ways of education or restructuring its way of educating and provide knowledge to all students taking diversity into account. The same occurs with schoolteachers, who have to develop all of their qualities to be able to face all kind of situations and changes and give a good quality an inclusive response for all the society. The Spanish educational system must act in consequence taking into consideration different factors and it must understand interculturality as a chance of improving the school as an inclusive institution. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other Interculturalitat ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Diversitat ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.subject.other Oportunitat ca
dc.subject.other Intercultural ca
dc.subject.other Educate ca
dc.subject.other Diversity ca
dc.subject.other Inclusion ca
dc.subject.other Chance ca
dc.title Interculturalitat dins les aules de primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics