La inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials associades al TEA al segon cicle d’Educació Infantil

Show simple item record

dc.contributor Moreno Tallón, Francisca
dc.contributor.author Mesquida Madrid, Marina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-10-26T12:57:45Z
dc.date.available 2020-10-26T12:57:45Z
dc.date.issued 2020-10-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153962
dc.description.abstract [cat] Dins del marc de l’atenció a la diversitat, el principal objectiu que es persegueix és aconseguir una autèntica inclusió educativa i desenvolupar estratègies adequades a les necessitats dels alumnes. És per això que des de l’àmbit educatiu s’ha de perseguir una correcta atenció educativa encaminada a la inclusió dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials associades al Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). El present treball s’emmarca cap a la necessitat d’atendre a aquests alumnes dins l’aula ordinària. S’aprofundeix en el concepte i en les característiques del Trastorn de l’Espectre Autista per poder conèixer millor els seus símptomes. La intenció és definir el procés de detecció, avaluació i com dur a terme una intervenció educativa inclusiva amb els alumnes amb unes NEE associades al TEA, com també donar a conèixer diferents mètodes d’intervenció afavoridors de l’acte comunicatiu i conductual. ca
dc.description.abstract [eng] In the context of the attention to diversity, the main goal pursued is to achieve genuine educational inclusion and to develop strategies adecuate to the needs of students. This is why, from the educational field, the right educational attention must be pursued aimed at the inclusion of students with “Special Educational Needs” associated with Autism Spectrum Disorder (ASD). The present work is headed towards the need to attend to these students in the ordinary classroom. We deepen into the concept and characteristics of Autism Spectrum Disorder in order to better understand its symptoms. The intention is to define the process of detection, evaluation and how to carry out an inclusive educational intervention with students with SEN associated with ASD, as well as to introduce different methods of intervention that favor the communicative and behavioral act. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) ca
dc.subject.other Autisme ca
dc.subject.other Educació inclusiva ca
dc.subject.other Atenció inclusiva ca
dc.subject.other Programes d’intervenció ca
dc.subject.other Autism Spectrum Disorder (ASD) ca
dc.subject.other Autism ca
dc.subject.other Inclusive education ca
dc.subject.other Inclusive care ca
dc.subject.other Intervention programs ca
dc.title La inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials associades al TEA al segon cicle d’Educació Infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record