Maternitat i presó. Disseny d’un projecte d’intervenció a través de la musicoteràpia

Show simple item record

dc.contributor Sureda Negre, Jaume
dc.contributor.author Silva Ginard, Maria Isabel
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-11-11T17:10:39Z
dc.date.available 2020-11-11T17:10:39Z
dc.date.issued 2020-11-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154268
dc.description.abstract [cat] Les dones a presó han ocupat una posició secundaria donada la seva invisibilitat. Tot i això, la maternitat també s’exerceix dins l’àmbit penitenciari des de la instauració del control social. Però les mares a presó són considerades un col·lectiu vulnerable on la pobresa, exclusió social, immigració, addiccions i maltractaments han estat presents al llarg de la seva vida, el que ha suposat conseqüències a nivell emocional i social de la persona. Estudis que han utilitzat la metodologia de la musicoteràpia com a eina terapèutica han donat resultats positius en camps de la salut, educació i també l’àmbit penitenciari. Per tant, el que es proposa és el disseny de diverses activitats amb l’objectiu de regular les emocionals, ajudar a socialitzar i a utilitzar la música com a estratègia d’afrontament de les mares a presó. ca
dc.description.abstract [eng] Women in prison have occupied a secondary position given their invisibility. However, motherhood has also been practiced in the penitentiary field since the introduction of social control. But mothers in prison are considered a vulnerable group where poverty, social exclusion, immigration, addictions and abuse have been present throughout their lives, which has had consequences on the emotional and social level person’s. Studies that have used the methodology of music therapy as a therapeutic tool have given positive results in the fields of health, education and also the penitentiary field. Therefore, what is proposed is the design of various activities with the aim of regulating the emotional, helping to socialize and use music as a strategy for coping with mothers in prison. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other Maternitat ca
dc.subject.other Presó ca
dc.subject.other Musicoteràpia ca
dc.subject.other Programa d’intervenció ca
dc.subject.other Maternity ca
dc.subject.other Prision ca
dc.subject.other Musicotherapy ca
dc.subject.other Intevention program ca
dc.title Maternitat i presó. Disseny d’un projecte d’intervenció a través de la musicoteràpia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record