La música a l’etapa d'Educació Infantil com a eina per a educar en valors i fer front a les desigualtats socials

Show simple item record

dc.contributor Gelabert Gual, Llorenç
dc.contributor.author Pomar Tercero, Maria
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-01-21T10:46:43Z
dc.date.available 2021-01-21T10:46:43Z
dc.date.issued 2021-01-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154870
dc.description.abstract [cat] Aquest treball pretén enfocar la música com a eina per a educar en valors i fer de l’escola, concretament en l'etapa d'Educació Infantil, un espai de conscienciació i compensació de desigualtats presents en la nostra societat. Pensem que l’educació musical a les aules d'Educació Infantil sovint es deixa de banda, tot i ser coneixedors que es tracta d'una eina molt potent i dinàmica per treballar temes transversals. Per això, plantegem una proposta educativa inclusiva amb l’objectiu principal d'adquirir coneixements i investigar sobre com l’educació musical pot complir una funció integradora i compensadora de desigualtats, conèixer els diferents tipus de desigualtats existents en la societat i crear una proposta que reflecteixi aquesta inclusivitat. A més, es farà una proposta d’intervenció que anirà enfocada a treballar principalment valors com la inclusió, l’empatia, la igualtat, la cooperació i la solidaritat. Aquesta proposta didàctica es desenvoluparà en diversos apartats en què s’inclouran tots els diferents aspectes a tenir en compte si es volgués dur a terme aquesta proposta. ca
dc.description.abstract [eng] This work aims to focus on music as an art form to educate in values and to make the school, specifically in the stage of Infant Education, a space of awareness and compensation of inequalities present in our society. We believe that music education in the classrooms of the Childhood Education is not just a band, but also a knowledge that is a very powerful and dynamic way of working on transversal subjects. For this reason, we propose an inclusive educational proposal with the main objective of acquiring knowledge and research on how music education can complete an integrating and compensating function for inequalities, to get to know the different types of inequalities existing in society and to create a proposal that reflects this inclusiveness. Furthermore, it will be a proposal of intervention that will focus on working mainly on values such as inclusion, empathy, equality, cooperation and solidarity. This didactic proposal will be developed in different sections in which all the different aspects to be taken into account are included if it is intended to be done in this proposal. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject 78 - Música ca
dc.subject.other Música ca
dc.subject.other Educació en valors ca
dc.subject.other Desigualtat ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.subject.other Music ca
dc.subject.other Values education ca
dc.subject.other Inequality ca
dc.subject.other Inclusion ca
dc.title La música a l’etapa d'Educació Infantil com a eina per a educar en valors i fer front a les desigualtats socials ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics