Existeix relació entre els problemes d’articulació i les errades en escriptura en alumnes amb desenvolupament normal?

Show simple item record

dc.contributor Adrover Roig, Daniel
dc.contributor.author Sánchez García, José Eloy
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-02-04T10:51:25Z
dc.date.available 2021-02-04T10:51:25Z
dc.date.issued 2021-02-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154971
dc.description.abstract [cat] El present treball de final de grau pretén donar resposta a la pregunta de si existeix relació entre les dificultats articulatòries de determinats fonemes i grafies i l’escriptura. Per a obtenir aquesta resposta, en primer lloc em vaig nodrir d’una revisió científica abordant els temes a tractar, seguidament vaig establir un disseny i una mostra d’acord amb la pregunta vertebradora per continuar amb la realització i avaluació de proves a nivell oral i escrit. Dites proves pertanyen a Laura Bosch, reconeguda psicòloga i pedagoga. La mostra la varen configurar nou alumnes sense cap diagnòstic en trastorns del llenguatge per tal de determinar si les possibles dificultats d’articualció es veien o no reflectides en el moment d’escriure en infants amb desenvolupament normal. Un cop obtinguts els resultats, es va donar resposta als objectius i les hipòtesi plantejades per tal d’arribar a un extens anàlisi d’aquestes. ca
dc.description.abstract [eng] This final degree study expects to give an answer to the following question: is there a relation between articulations’ difficulties of some phonemes and letters and the writing process?. To get this answer, firstly I nourished myself with a scientific revision dealing with the topics to study, then I established a pattern and a sample according to the main question in order to continue carrying out and evaluating oral and written tests. Those tests belong to Laura Bosch, recognized psychologist and pedagogue. The sample was configured by nine pupils in normal development without previous diagnosis in language disorder in order to determine if the possible articulation’s difficulties were seen or not during the writing process. Once the results were done, I gave answer to the objectives and hypothesis considered in order to get an extensive analysis of them. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Dificultats articulatòries ca
dc.subject.other Lectoescriptura ca
dc.subject.other Fonemes i grafies ca
dc.subject.other Consciència fonològica ca
dc.title Existeix relació entre els problemes d’articulació i les errades en escriptura en alumnes amb desenvolupament normal? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics