La pissarra digital com eina educativa a les aules d’Educació Infantil

Show simple item record

dc.contributor Urbina Ramírez, Santos
dc.contributor.author Perelló Sánchez, Ana Laura
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2021-10-13T10:00:09Z
dc.date.available 2021-10-13T10:00:09Z
dc.date.issued 2021-10-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155842
dc.description.abstract [cat] Aquest treball de fi de grau es centra en l’aprenentatge dels infants a través de la pissarra digital (PDI). En primer lloc es presentarà un marc teòric, seguidament es descriurà el plantejament de la intervenció i la metodologia utilitzada. Posteriorment es presentarà una investigació que pretén demostrar que aquesta és una bona eina d’aprenentatge, així com també els seus recursos afavorint l’adquisició de coneixements i ajudant a augmentar la seva motivació i participació. Finalment s’exposarà l’anàlisi i les conclusions obtingudes sobre aquesta investigació. ca
dc.description.abstract [eng] The present paper focuses on children’s learning process through the use of the Interactive Whiteboard (IWB). In order to achieve this, a theoretical framework will be stated, followed by the pedagogical intervention approach description, as well as the methodology that has been used. Afterwards, a research which proves that the IWB is a useful learning tool, as well as the proper resources which help in the acquisition of knowledge and trigger their motivation and involvement, will be stated. Finally, the analysis and conclusions from the research will be presented. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Pissarra digital interactiva (PDI) ca
dc.subject.other adquisició d’aprenentatge ca
dc.subject.other motivació ca
dc.subject.other participació ca
dc.subject.other Interactive whiteboard ca
dc.subject.other acquisition of knowledge ca
dc.subject.other motivation ca
dc.subject.other participation ca
dc.title La pissarra digital com eina educativa a les aules d’Educació Infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record