La gestió de la qualitat educativa en els serveis de la Primera Infància

Show simple item record

dc.contributor Pinya Medina, Carme
dc.contributor.author Pérez Capllonch, Mònica
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2021-10-13T10:12:01Z
dc.date.available 2021-10-13T10:12:01Z
dc.date.issued 2021-10-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155843
dc.description.abstract [cat] El present treball està compost per tres parts: d’una banda, s’exposa un recorregut per diferents maneres de gestió de diversos sistemes educatius, tant a l’àmbit local com regional i europeu, per tal de conèixer distintes realitats de gestió educativa; d’altra banda, s’analitzen una sèrie d’indicadors mínims i criteris clau que conformen el concepte de qualitat educativa, i també tres articles en concret de la Convenció dels Drets dels Infants que recolzen aquest concepte; i, finalment, es posen de manifest uns determinats interrogants respecte a aquest tema que pretenen concloure críticament els resultats d’investigació d’aquest projecte. ca
dc.description.abstract [eng] The present work is made up of three parts: on the one hand, it presents a journey through different ways of managing various educational systems, both at the local and regional and European level, in order to know different realities of educational management; on the other hand, a series of minimum indicators and key criteria that make up the concept of educational quality are analysed, as well as three specific articles of the Convention on the Rights of the Child that support this concept; and, finally, certain questions are raised regarding this topic that seek to critically conclude the research results of this project. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other primera infància ca
dc.subject.other qualitat ca
dc.subject.other qualitat educativa ca
dc.subject.other educació ca
dc.subject.other educació infantil ca
dc.subject.other gestió educativa ca
dc.subject.other early childhood ca
dc.subject.other quality ca
dc.subject.other education ca
dc.subject.other early childhood education ca
dc.subject.other educational management ca
dc.title La gestió de la qualitat educativa en els serveis de la Primera Infància ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record