El Breakout com a model de gamificació per identificar dificultats envers els nombres decimals en alumnes d’Educació Primària

Show simple item record

dc.contributor Chico Gutiérrez, Judit
dc.contributor.author Balaguer Ramis, Antònia
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2023-03-20T10:40:22Z
dc.date.available 2023-03-20T10:40:22Z
dc.date.issued 2023-03-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/160312
dc.description.abstract [cat] Els nombres decimals no només constitueixen un contingut important en el currículum sinó que tenen una gran importància a causa de la seva utilitat en contextos quotidians. Alhora, és rellevant saber quins són els aspectes que més motiva als alumnes a l’hora d’iniciar un procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, es fa una recerca d’informació sobre el concepte de gamificació dins l’aula per llavors emfatitzar el breakout com a metodologia, atenent al seu origen i les característiques que ho componen. Tot seguit, es destaquen algunes dificultats que presenten els alumnes a l’hora de resoldre algoritmes de nombres decimals. Per aquesta raó, una vegada s’han obtingut les bases teòriques necessàries, es dissenya i es posa en pràctica un breakout per alumnes de cinquè de primària amb l’objectiu d’identificar dificultats que presenten aquests a l’hora de resoldre algoritmes de nombres decimals, a la vegada que s’analitzen aspectes motivacionals en relació el breakout com a metodologia d’aprenentatge. ca
dc.description.abstract [eng] Decimals numbers are not only an important content in the curriculum, but they are also very important because of their use in everyday contexts. At the same time, it is important to know what are the aspects that most motivate students when starting a learning process. Therefore, a search for information on the concept of gamification in the classroom is carried out in order to emphasize the breakout as a methodology, paying attention to its origin and the characteristics that compose it. Then, some difficulties that students have when solving decimal number algorithms are highlighted. For this reason, once the necessary theoretical bases have been obtained, a breakout is designed and put into practice for students in the fifth year of primary school with the aim of identifying the difficulties that these students present when solving decimal number algorithms, while motivational aspects are analyzed in relation to the breakout as a learning methodology. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Breakout ca
dc.subject.other Nombres decimals ca
dc.subject.other Educació primària ca
dc.subject.other Gamificació ca
dc.subject.other Decimal numbers ca
dc.subject.other Elementary education ca
dc.subject.other Gamification ca
dc.title El Breakout com a model de gamificació per identificar dificultats envers els nombres decimals en alumnes d’Educació Primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics