II Jornades de Recerca i Innovació Educativa

II Jornades de Recerca i Innovació Educativa

 

La retòrica del discurs de la classe política, dels mitjans i de la societat en general, sol posar l'accent en l'educació com un dels temes clau per a la societat. No obstant això, la investigació educativa mai ha aparegut entre els àmbits preferents a la nostra comunitat. És evident que l'interès per a la millora educativa i formativa és tasca de molts i es tracta d'una necessitat i d'una prioritat compartida. La investigació és un dels motors fonamentals per fer possible la millora educativa. Per això, pretendre aconseguir l'excel·lència dels processos de recerca bàsica i aplicada en la nostra comunitat suposa un repte que necessita col·laboració entre tots els agents implicats. Es tracta, doncs, de treballar en una agenda de recerca que s'orienti a aconseguir impacte real en les polítiques educatives i institucionals, en el coneixement de com es dona l'aprenentatge i, sobretot, en els canvis que ocorren en les pràctiques educatives. Respondre a aquests reptes és l'objectiu de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Un institut de recerca que respon a la necessitat de potenciar la recerca bàsica i aplicada, així com la innovació, amb l'objectiu de millorar l'educació i la formació a les Illes Balears. La recerca no té sentit sense l'impacte i la transferència. Per això, s'han celebrat aquestes II jornades de recerca i innovació amb una temàtica que gira al voltant de la transferència. Això és important per a l'IRIE, perquè podem mostrar els nostres projectes d'investigació, perquè donem a Conèixer els línies de cada un dels nostres grups de recerca, però sobretot, perquè ens serveixen de pont amb els centres, equips i docents. Les dues taules de presentació dels grups i les seves investigacions, els 43 pòsters que presentaven investigacions de projectes competitius d'aquests grups, les 13 presentacions dels avenços en els doctorats en Educació i en Tecnologia Educativa, i sobretot les sessions de presentació de les Xarxes de Centres Innovadors i el Pla d'Assesorament a Centres Educatius, han contribuït a aquesta transferència. En el nostre cas pensar en l'impacte i la transferència és pensar en el sistema educatiu, pensar en la formació, en l'educació. I això no és lineal, sinó que és un camí d'anada i tornada: transferim resultats, mentre recollim problemes d'investigació, reflexió, inquietuds i necessitats...; aconseguim participació mentre generem innovació. Els grups de l’IRIE estan compromesos a ajudar a solucionar problemes, aconseguir millor coneixement de les pràctiques innovadores en l'ensenyament, incrementar la robustesa i la naturalesa sistemàtica de la pràctica educativa. Per això l'Institut i els grups que el conformen estan involucrats en una recerca caracteritzada per ser aplicada (orientada a la solució de problemes i la construcció de coneixement adreçat al procés educatiu); transdisciplinar, amb una perspectiva complexa, que requereix coneixements i processos de disciplines diverses i col·laborativa entre investigadors i practicants. Les II Jornades i els projectes i iniciatives que s’hi han presentat ens han permès connectar amb centres i docents en l'aspiració de tornar i transferir a la societat els resultats i d'aquesta manera aconseguir major impacte i, en conseqüència, avançar cap a una investigació d'excel·lència. Jesús M. Salinas Ibáñez IP del Grup d’Infància, Tecnologia, Educació i Diversitat Director de l’IRIE

Recent Submissions