Som el que mengem: relació entre l'obesitat infantil i l'alimentació

Show simple item record

dc.contributor Cantallops Ramón, Jaume
dc.contributor.author Costa Riera, Alicia
dc.date.accessioned 2017-10-30T07:59:32Z
dc.date.available 2017-10-30T07:59:32Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2875
dc.description.abstract [cat]El present treball de recerca bibliogràfica es complementarà amb entrevistes a professionals sanitaris i nutricionistes que pretenen abastar la temàtica de l’obesitat infantil i la substancial influència que té l’alimentació en les persones menors. Partint d’aquest d’objectiu principal es començarà sobre el concepte en si així com contraposant els hàbits dietètics actuals amb els antics. Del qual se’n podrà comprovar que la qualitat del menjar té una gran influència en la salut de la població infantil, i com progressivament, van sorgint noves propostes innovadores i saludables, com l’slow-food per millorar dita situació, com també l’activitat física n’és un pilar imprescindible. També, s’evidenciaran dades i gràfiques d’organismes oficials i se’n establiran programes dissenyats a nivell internacional, europeu, estatal, comunitari i insular (Eivissa) per tal d’intentar millorar les altes xifres d’obesitat i sobrepès. Es finalitzarà amb dos decàlegs recomanant la pràctica d’activitat física, una alimentació equilibrada i saludable cap als infants i un altre entorn a l’àmbit familiar i educatiu. ca
dc.description.abstract [eng]The present bibliographical search work will complement itself with interviews of sanitary professionals and dieticians that claim the subject-matter of the infantile obesity and the substantial influence that has the feeding in the minors. Departing from this main target it will be begun on the concept in itself as well as opposing the current dietetic habits with the ancient ones. Of which will it be possible to be proved that the quality of the meal has a big influence in the health of the infantile population, and like there are arising new innovative and healthy proposals as the slow-food to improve the above mentioned situation, as also it it is the physical activity. Also information and graphs of official organisms will be demonstrated and programs will be established designed on a global scale, European, state, community and insular (Eivissa) with the intention of improving the high numbers of obesity and excess weight. It will finish with two decalogues recommending the practice of physical activity, a balanced and healthy feeding and other, about the familiar and educational ambience. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Som el que mengem: relació entre l'obesitat infantil i l'alimentació ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords obesitat infantil ca
dc.subject.keywords alimentació ca
dc.subject.keywords trastorns associats ca
dc.subject.keywords activitat física ca
dc.subject.keywords decàleg ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics