L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3-6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge

Show simple item record

dc.contributor Cantallops Ramón, Jaume
dc.contributor.author Franco Martorell, Sandra
dc.date.accessioned 2017-10-30T09:05:26Z
dc.date.available 2017-10-30T09:05:26Z
dc.date.issued 2017-10-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2879
dc.description.abstract [cat]L’educació Infantil és l’etapa escolar on l’infant es desenvoluparà de forma més completa, i aprendrà aquelles primeres bases que després l’ajudaran a viure de forma equilibrada, autònoma i feliç. Aquest procés d’aprenentatge ha de ser dut a terme mitjançant propostes que atreguin als infants i els incitin a participar. Partint d’aquesta premissa, el joc és el vehicle més adequat i recomanable. A l’àmbit educatiu és conegut que mitjançant el joc, es treballen aspectes motrius, socials, afectius, cognitius... Per tant, si el joc és la forma en que millor aprenen, perquè no s’amplia i consolida el seu ús? Aquest treball és una proposta per treballar el currículum d’infantil, amb les seves àrees i objectius, utilitzant l’educació física i el joc com a vehicles d’aprenentatge. Posteriorment compta amb un anàlisi reflexiu sobre les propostes dutes a terme que permet establir unes conclusions finals. ca
dc.description.abstract [eng]The kindergarten school is the stage where a child will develop more fully and learn those first bases which help them live balanced, independent and happy. This learning process should be carried out through proposals that attract children and encourage them to participate. On this premise, the game is the most suitable and recommended vehicle. In education, it is known that through the game, are worked motor aspects, social, emotional, cognitive... So, if the game is the way they learn best why don’t we expand and consolidate its use? This work is a proposal to work the kindergarten curriculum, with its objectives and areas using physical education and play as vehicles of learning. Later offers a thoughtful analysis carried out on proposals allowing some conclusions. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3-6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords joc ca
dc.subject.keywords educació infantil ca
dc.subject.keywords proposta didàctica ca
dc.subject.keywords currículum ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics