El desenvolupament psicomotor en els infants de 0 a 3 anys i les influències que hi tenen els adults

Show simple item record

dc.contributor Pérez Castelló, José Antonio
dc.contributor.author Escalas Capó, Neus
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2017-11-06T12:26:31Z
dc.date.available 2017-11-06T12:26:31Z
dc.date.issued 2017-11-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2938
dc.description.abstract [cat]El desenvolupament psicomotor en l'etapa infantil, concretament entre els 0 i 3 anys és la base del desenvolupament general dels humans. Sense moviment, no és possible la cognició. Per tant, no es podria dur a terme un bon desenvolupament ja que es creen els coneixements a partir del contacte amb el món que ens envolta. El desenvolupament es condicionat per una part biològica i una altra ambiental, segons els estímuls, motivacions i influències que reben dels adults que acompanyen a l'infant i de l'entorn. Durant el desenvolupament motor els infants transcorren per diferents etapes les quals varien segons cada autor. Alguns autors coincideixen en els estadis però no en les edats en que hi arriben i altres, estableixen diferents estadis o etapes. Aquestes diferències sovint depenen de la mostra que han investigat els autors perquè, els infants escollits reben una educació o un tracte diferent. El paper dels adults en el desenvolupament motor és essencial i d'ells pot dependre'n la qualitat d'aquest. Els infants no poden ser forçats a adoptar postures per les quals encara no estan preparats és a dir, que per ells sols encara no han pogut assolir aquesta posició. Això implica que no se'ls pot asseure o posar drets abans d'hora, entre altres. A més, segons l'ambient que se'ls ofereixi es fomentarà el lliure moviment i per tant, el lliure desenvolupament dels infants o, en canvi, aquest resultarà limitat per manca d'espai o temps per moure's. ca
dc.description.abstract [eng]The psychomotor development of childhood education between zero and three years is the base of the general human development. It is impossible to achieve intelligence without motion. Because of that, humans could not carry out a good development because the contact with the world is necessary to get knowledge. The development is conditioned by biological and environmental factors. During the motor development, children pass through different stages which change depending on each author. Some authors agree on the different stages, but not about the age, and some others establish different stages. These differences frequently depend on the evidences chosen by the authors, why the children chosen receive a diiferent education or treatement. The role of adults in motor development is essential and it can be decesive for its quality. Children cannot be forced to adopt positions for which they are not ready. In other words, they have not already learned by themselves to be in that position. Because of that, they cannot be placed sitting or standing earlier than they are prepared to. Also, depending on the environment offered to, it may promote free movement and consequently the free development of children or, on th eother hand, this will be limited by a lack of space or time to move. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title El desenvolupament psicomotor en els infants de 0 a 3 anys i les influències que hi tenen els adults ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords desenvolupament motor ca
dc.subject.keywords primera infància ca
dc.subject.keywords influències adults ca
dc.subject.keywords llibertat de moviment ca
dc.subject.keywords etapes desenvolupament ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics