Els contes com a material didàctic per a l'E/A de l'anglès a una aula de 4 anys del CEIP Sa Marina de Llucmajor

Show simple item record

dc.contributor Salazar Noguera, Joana
dc.contributor.author Hinarejos Veny, Maria del Mar
dc.date.accessioned 2017-11-07T08:19:54Z
dc.date.available 2017-11-07T08:19:54Z
dc.date.issued 2017-11-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2942
dc.description.abstract [cat]El present treball de Fi de Grau de Mestre d’Educació Infantil té com a finalitat la implementació d’un material didàctic dins l’aula de 4 anys del CEIP Sa Marina de Llucmajor. Es tracta de la introducció del conte per a l’ensenyament i aprenentatge d’una llengua estrangera, en particular, de l’anglès. La proposta constarà de la posada en pràctica d’una sessió, la qual anirà acompanyada d’una activitat prèvia i una de posterior a la lectura del conte. Es determinarà la funcionalitat que presenta la introducció del conte a l’aula, en quant al grau de participació, comprensió general i adquisició de vocabulari. Un cop realitzada la proposta es recolliran els diferents resultats obtinguts per tal de confirmar si s’han obtingut o no resultats positius. ca
dc.description.abstract [eng]This final degree in Primary education, aims at implementing new teaching material in the classroom for four years old pupils in the CEIP Sa Marina de Llucmajor. This is the introduction of storytelling for teaching and learning of a foreign Language, particularly, English. The proposal consists of the implementation of a session which will be accompanied by a previous activity followed by storytelling. It will define and determine the level of functionality that presents the introduction of storytelling in the classroom in terms of the degree of participation, general comprehension and vocabulary acquisition. Once the activity has been put into practice, the results will be collated to determine the success of said activity. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Els contes com a material didàctic per a l'E/A de l'anglès a una aula de 4 anys del CEIP Sa Marina de Llucmajor ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords ensenyament ca
dc.subject.keywords aprenentatge ca
dc.subject.keywords conte ca
dc.subject.keywords educació infantil ca
dc.subject.keywords anglès ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record