Els contes: un recurs per l'aprenentatge de les matemàtiques

Show simple item record

dc.contributor Petro Balaguer, Ana Belén
dc.contributor.author Carbonell Palacios, Sandra
dc.date.accessioned 2017-11-17T08:40:30Z
dc.date.available 2017-11-17T08:40:30Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3445
dc.description.abstract [cat] El pròposit d’aquest Treball de Final de Grau consisteix en mostrar que altres matèries poden estar lligades a les matemàtiques. En aquest cas, m'agradaria demostrar que la incorporació de la lectura de contes pot servir com un recurs per ensenyar matemàtiques. Els infants quan arriben a l’etapa d’Educació Primària perceben les matemàtiques com una matèria que els provoca sentiments d’ansietat, impotència, por o aburriment (Cockcroft, 1985). Per aquest motiu vaig anar cercant recursos motivadors pels nens per poder treballar durant les classes matemàtiques. Em vaig trobar amb el Projecte Kovalevskaya i amb la seva proposta d’incorporar els contes dins l’àrea de matemàtiques per realitzar aprenentatges. Em va parèixer una proposta molt curiosa i trobo que pot fer que l’assignatura de màtemàtiques pugui tenir un caràcter més lúdic, innovador i motivador i que d’alguna forma pugui facilitar el procés d’aprenentatge dels nens ca
dc.description.abstract [eng] The purpose of this Final Degree is to show that other subjects can be linked to mathematics. In this case, I demonstrated that the incorporation of storytelling can serve as a resource for teaching mathematics. Children when they reach the stage of primary education perceive mathematics as a subject that provokes feelings of anxiety, helplessness, fear or aburriment (Cockcroft, 1985). That is why I went looking for resources for motivating children to work in the mathematics classes. I found the Kovalevskaya project and its proposal to incorporate the stories in the area of mathematics to perform learning. I might not be very interesting proposal and I can make that the subject of mathematics may have a more playful, innovative and motivating and somehow can facilitate the learning process of children. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Els contes: un recurs per l'aprenentatge de les matemàtiques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords matemàtiques ca
dc.subject.keywords contes ca
dc.subject.keywords motivació ca
dc.subject.keywords lectura ca
dc.subject.keywords comprensió ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics