Música com a fonament metodològic a Educació Infantil

Show simple item record

dc.contributor Tur Ferrer, Gemma
dc.contributor.author Bravo Portolés, Delia R.
dc.date.accessioned 2017-12-15T09:45:30Z
dc.date.available 2017-12-15T09:45:30Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3973
dc.description.abstract [cat] El present treball, exposa una proposta pedagògica innovadora destinada als docents d’educació infantil fonamentada en la música com eina metodològica base del procés d’ensenyament/aprenentatge. El recurs didàctic fruit d’aquest treball es concreta en la connexió de cada contingut de l’actual currículum d’educació infantil de les Illes balears, amb una obra musical ajustada al seu desenvolupament. Es justifica cada connexió i es facilita un enllaç directe a les mateixes. Aquest recurs es fa públic a través de la creació de la pàgina web: http://deliabrave.wixsite.com/musicaieducacio ca
dc.description.abstract [eng] This essay exposes an innovative pedagogical proposal designed for the early years teacher with music as a basic tool of the teaching/learning process. The didactic resource is concrete in connecting each content area of the current educational curriculum of the Balearic Islands with a musical work adjusted to its development. Each connection is justified to facilitate its use, and a direct link to the works is offered. This pedagogical resource is published through the creation of the website: http://deliabrave.wixsite.com/musicaieducacio ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Música com a fonament metodològic a Educació Infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords música ca
dc.subject.keywords recurs didàctic ca
dc.subject.keywords proposta pedagògica ca
dc.subject.keywords infants ca
dc.subject.keywords docents ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record