El vincle afectiu en contextos educatius: importància del període d’adaptació en l’etapa d’educació infantil

Show simple item record

dc.contributor Cardona Costa, Catalina
dc.contributor.author Moya Lozoya, Priscila
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2017-12-15T10:24:28Z
dc.date.available 2017-12-15T10:24:28Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3981
dc.description.abstract [cat] La infància és un període crític per a l’evolució de l’ésser humà. Durant aquesta, els infants passen per un seguit de vivències i experiències que els fan créixer i madurar a nivell cognitiu, social i afectiu. Aquest darrer àmbit, l’afectiu, és en el qual es pretén aprofundir en aquest Treball de Fi de Grau. Durant la infància, els infants van creant vincles afectius amb aquelles persones que els envolten. Aquests vincles varien segons les persones i segons les situacions i circumstàncies en les que es desenvolupen. Per això, aprofundirem en les teories relacionades amb la formació de vincles afectius, més concretament en la teoria de l’afecte de John Bowlby. Així mateix, tenint en compte que els àmbits escolar i familiar són fonamentals per a l’educació i formació personal dels infants, ens endinsarem en la labor duta a terme pels docents durant el període més crític per als alumnes: el període d’adaptació. Durant aquest període els infants han d’afrontat, per una part, la separació de la seva figura d’afecte principal, i posteriorment, la formació de nous vincles afectius amb persones que fins al moment eren desconegut. Finalment, per tenir un major coneixement de la situació actual a les aules de l’illa d’Eivissa, ens endinsarem en els mètodes de treball de les docents d’alumnes de entre 0 – 6 anys. ca
dc.description.abstract [eng] Childhood is a critical period for the human’s evolution. During this, children go through a series of experiences that make them grow and mature of cognitive, social and affective level. This last ambit, the affective, is in which it pretends to deepen in that Final Degree Project. During childhood, children create affective links with those people around them. These links depend according to the people and the situation in which they develop. So, we will explore the theories related to the formation of affective links, concretely the affection theory of John Bowlby. Also, we can consider that education and family ambits are fundamentally for education and formation of the children personality. We go into the work taken by teachers during the most critical period for the students: the adaptation period. During this time, children have to affront, in one hand, the separation of the main affective figure, and later, the formation of new affective links with people that, till the moment, they were unknown. Finally, to have a better knowledge of the actual situation in the classrooms of Ibiza, we will go deeper on the method of teachers work with students between 0 – 6 years old. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title El vincle afectiu en contextos educatius: importància del període d’adaptació en l’etapa d’educació infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords afecte ca
dc.subject.keywords vincle afectiu ca
dc.subject.keywords relacions ca
dc.subject.keywords emocions ca
dc.subject.udc 372 - Ensenyament preescolar i elemental


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics