Trastorns de l’Espectre Autista (TEA): aproximació a un cas d’autisme a les aules d’Educació Infantil

Show simple item record

dc.contributor Cardona Costa, Catalina
dc.contributor.author Carrasco Gómez, María
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2017-12-15T12:22:22Z
dc.date.available 2017-12-15T12:22:22Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4010
dc.description.abstract [cat] El sistema educatiu actual té en consideració la inclusió de tot l’alumnat. Així, l’atenció educativa ha d’estar encaminada a l’adaptació, el suport i les ajudes necessàries per afavorir el màxim desenvolupament possible de cadascun dels infants, independentment de les seves capacitats físiques, psíquiques, cognitives, sensorials o de conducta. El següent Treball de Fi de Grau pretén aprofundir en el concepte i les característiques dels Trastorns de l’Espectre Autista. Resulta cada vegada més habitual trobar nens amb aquest tipus de trastorn a les aules d’Educació Infantil, de fet, són molts els docents que detecten els signes d’alarma davant alguns casos. Per aquest motiu, la intenció és definir el procés de detecció i síntesi del procediment d’avaluació, així com també exposar les diferents modalitats d’escolarització existents i algunes de les pràctiques educatives emprades amb més èxit. Finalment, es relata el cas real d’un nen amb autisme i es recull una proposta didàctica per tal de facilitar al professorat la posada en pràctica d’aspectes que afavoreixin el desenvolupament dels alumnes amb autisme. ca
dc.description.abstract [eng] Current educational system takes into account the inclusion of all the student body. Therefore, educational attention must be aimed to adaptation, support and any needed help to favour the maximum development of every child, regardless of their physical, psychic, cognitive, sensorial or behaviour abilities. The following end-of-degree project expects to deepen into the idea and features of the autism spectrum disorder. We find out that is more common to have kids with this disorder in pre-school education, in fact, there's a lot of teachers who detect the indications in front of some cases. Because of this, the intention is to define the process of detection and the evaluation method summary, as well as explain the different schooling modalities and some of the most successful educative practices. Finally, a real case about a child with autism is described and an educational proposal is suggested for that to make it easier to the teaching the start-up of some aspects that can help the development of students with autism. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title Trastorns de l’Espectre Autista (TEA): aproximació a un cas d’autisme a les aules d’Educació Infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Trastorns d’Espectre Autista (TEA) ca
dc.subject.keywords autisme ca
dc.subject.keywords detecció ca
dc.subject.keywords inclusió ca
dc.subject.keywords educació ca
dc.subject.udc 372 - Ensenyament preescolar i elemental


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics