La comunicació afectiva des de la figura del tutor/a a l'educació infantil

Show simple item record

dc.contributor Pinya Medina, Carme
dc.contributor Sureda García, Inmaculada
dc.contributor.author Marí Blázquez, Ana
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-01-31T11:55:55Z
dc.date.available 2018-01-31T11:55:55Z
dc.date.issued 2018-01-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4591
dc.description.abstract [cat] El present treball de fi de grau pretén ser un projecte d’investigació fomentat en estudiar diferents aspectes relacionats amb la comunicació afectiva i dur a terme una avaluació en relació a l’observat dins un aula. Per saber què és la comunicació afectiva i com funciona hem de parlar de dos processos independents que després es lligaran, la comunicació i l’afectivitat. La comunicació és l’intercanvi d’informacions que es dona entre persones. Té diferents elements que hi participen i hi influeixen com l’entorn comunicatiu, l’emissor, el receptor, el missatge que es vol transmetre... I, l’afectivitat es podria definir com el nivell de satisfacció que ens donen les emocions que experimentam. A continuació, es parlarà de la comunicació afectiva, què és i com es pot dur a terme. Aquest és el tema principal del treball. Descobrim que la comunicació afectiva és aquella que consta d’una escolta activa i d’interlocutors que saben expressar-se de forma emocional. Després es durà a terme una observació i valoració del que succeeix dins una aula, entre el grup classe i la tutora. I, finalment, es farà una proposta a partir dels resultats obtinguts, i una reflexió final.
dc.description.abstract [spa] El presente trabajo de fin de grado pretende ser un proyecto de investigación fomentado en el estudio de diferentes aspectos relacionados con la comunicación afectiva y llevar a cabo una evaluación en relación con lo observado dentro de un aula. Para saber qué es la comunicación afectiva y cómo funciona tenemos que hablar de dos procesos independientes que después se ligarán, la comunicación y la afectividad. La comunicación es el intercambio de informaciones que se da entre personas. Tiene diferentes elementos que participan e influyen como el entorno comunicativo, el emisor, el receptor, el mensaje que se quiere transmitir... Y, la afectividad se podría definir como el nivel de satisfacción que nos dan las emociones que experimentamos. A continuación, se hablará de la comunicación afectiva, qué es y cómo se puede llevar a cabo. Este es el tema principal del trabajo. Descubrimos que la comunicación afectiva es aquella que consta de una escucha activa y de interlocutores que saben expresarse de forma emocional. Después se llevará a cabo una observación y valoración de lo que sucede dentro de una aula, entre el grupo clase y la tutora. Y, finalmente, se hará una propuesta a partir de los resultados obtenidos, y una reflexión final.
dc.description.abstract [eng]The present bachelor thesis serves as a research project aimed at the studying of the different aspects related with the affective communication and at carrying out an evaluation of the observations collected inside the classroom. To fully understand what affective communication is and how it works we need to cover two relatively independent processes that interact: communication and affection. Communication represents the exchange of information between two or more people. It comprises different elements that influence it such as the communication environment, the sender, the receiver and the message to be transmitted… Affection could be defined as the level of satisfaction that we feel as a result of the emotions we experience. In continuation, affective communication will be further explained: what it supposes and how it can be carried out. This constitutes the main topic of the present research. What we discover, is that affective communication consists of active listening and of partners who know how to communicate effectively in an emotional manner. Afterwards, an observation and evaluation will be carried out concerning what happens inside the classroom, between the group and the tutor. Finally, based on the obtained results, an improvement proposal will be suggested and a final reflection will be made.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title La comunicació afectiva des de la figura del tutor/a a l'educació infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords afecte, comunicació, competències i habilitats emocionals, vincle, escolta activa ca
dc.subject.keywords Comunicació
dc.subject.keywords Competències
dc.subject.keywords Vincle
dc.subject.keywords Escolta activa


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record