La influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors

Show simple item record

dc.contributor Fernández Bennassar, María del Carmen
dc.contributor.author Román Sáez, Cristina
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-02-06T07:56:48Z
dc.date.available 2018-02-06T07:56:48Z
dc.date.issued 2018-02-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4761
dc.description.abstract [cat]Amb aquest treball d’investigació, que dur com a títol “la influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors” el que es pretén és: demostrar com el joc simbòlic afavoreix d’una manera molt significativa al desenvolupament de capacitats superiors com poden ser el llenguatge o les relacions socials. El joc simbòlic és un joc que no necessita condicions, però si els espais i els materials són propicis, s’enriqueixen molt més tots els aprenentatges derivats d’aquest. Aquest projecte es durà a terme a un centre d’educació infantil, dins una aula d’infants de 2 – 3 anys amb propostes pedagògiques que parteixin principalment del joc simbòlic, com són els racons de joc amb material estructurat, una sessió de psicomotricitat amb material no estructurat i el temps de pati sense cap proposta específica. La recollida de les dades es farà mitjançant tècniques d’observació com són les escales d’estimació de grau i gravacions en vídeo de les diferents sessions.
dc.description.abstract [eng]With this research work that led as the title "the influence of symbolic play in the development of higher psychological functions" What is intended is to demonstrate in what way the symbolic game favors in a very significant way the development of higher capacities, such as language or social relationships. Symbolic play is a game that does not need conditions, but if the spaces and materials are conducive, all the learning derived from it will be greatly enriched. This project will be carried out in a children's education center, in a children's classroom of 2-3 years with pedagogical proposals that are based mainly on the symbolic game, such as the corners of the game with structured material, a psychomotricity session with unstructured material and Recreation time without any specific proposal. The collection of the data will be done through observation techniques such as the grade estimation scales and video recordings of the different sessions.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title La influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Joc simbòlic, capacitats superiors, relacions socials, experiència vital ca
dc.subject.keywords Capacitats superiors
dc.subject.keywords Relacions socials
dc.subject.keywords Experiència vital


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics