L'art d'intervenir

Show simple item record

dc.contributor Rincón Verdera, Juan Carlos
dc.contributor.author Vallés Garau, Teresa
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-16T10:23:30Z
dc.date.available 2018-05-16T10:23:30Z
dc.date.issued 2018-05-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145789
dc.description.abstract [cat]Actualment ens veiem en la necessitat d'afrontar nous reptes educatius, i l'escola ha de contribuir a la formació de persones competents, sanes i independents, capaces de prendre les seves pròpies decisions, alhora que respectar els valors socials i la integritat dels que els envolten. El nostre alumnat ha d’acarar de manera adequada aquests reptes, encara que no siguin conscients de la complexitat social i educativa en què es troben immersos. Nosaltres, com a docents i observadors de la realitat que ens aguaita, hem de preparar-los i ajudar-los posant a la seva disposició estratègies adequades i maneres de fer i realitzar-correctes. Escola i família hem de treballar conjuntament per sembrar les bases d'aquests petits i futurs ciutadans des de la crítica constructiva, l'obertura a l'entorn i la inclusió educativa. Per totes aquestes raons, s’aposta per la innovació curricular i en concret es propos en diferents metodologies pel cicle d’Educació Infantil.
dc.description.abstract [eng]At the moment we are in need of facing new educational challenges. That is why the school should contribute to the formation of competent, healthy and independent people, capable of making their own decisions respecting the social values and integrity of those around them. Our students must face these challenges adequately even if they are not aware of the social and educational complexity in which they are immersed. We, as teachers and observers of the reality that stalks us, must prepare and help them by putting at their disposal the right strategies and ways of doing right. School and family must work together to lay the foundations of these small future citizens from constructive criticism, openness to the environment and educational inclusion. For all these reasons, we focus on curricular innovation and, in particular, we propose different methodologies for the pre-school education.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.title L'art d'intervenir ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Formació persones competents ca
dc.subject.keywords Inclusió educativa ca
dc.subject.keywords Motivació docent ca
dc.subject.keywords Training Competent People
dc.subject.keywords Educational Inclusion
dc.subject.keywords Teacher Motivation


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record