Els contes i altres recursos didàctics per treballar la interculturalitat a l’educació infantil (3-6 anys)

Show simple item record

dc.contributor Genovart Rapado, María Consolación
dc.contributor.author Sintes García, Tania
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-17T11:56:03Z
dc.date.available 2018-09-17T11:56:03Z
dc.date.issued 2018-09-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147468
dc.description.abstract [cat] La diversitat cultural és una realitat de la nostra societat, i en conseqüència, de les aules escolars. El tema que es tracta en aquest treball és la interculturalitat, per tant, l’educació intercultural a les aules, la qualés summament important treballar, ja que aquesta propugna la convivència i la igualtat entre les diferents cultures. Per poder aconseguir una educació intercultural adequada cal que els infants primer coneguin i aprenguin les cultures i formes de vida diferents, per això en aquest treball s’empren els contes com a recurs didàctic principal per assolir aquests coneixements i encaminar-se cap a una educació de qualitat que ensenyi als infants per a la vida quotidiana. Els resultats de la pràctica duta a terme amb un grup-classe de l’escola CEIP Verge de Lluc, han estat molt interessants i fructífers. En la intervenció amb els infants, els contes han donat molt bons resultats, mentre que el joc no, ja que els ha resultat complicat identificar les diferències exposades entre ells. ca
dc.description.abstract [eng] Nowadays, cultural diversity is a reality of our society and, as a consequence of school classroom. The theme in this work is interculturality and therefore, intercultural education in classrooms, which is extremely important to work, since it fosters coexistence and equality between different cultures. In order to achieve an adequate intercultural education, first it’s necessary for children to learn different cultures and lifestyles, so in this work, stories are used as a primary didactic resource to achieve this knowledge and to move toward an education quality, to teach children about everyday life. The results of the practice carried out with a group-class of the school Ceip Verge de Lluc, have been very interesting and fruitful. In the intervention with the children, the stories have given very good results, whereas the game does not, since it has been difficult to identify the differences between them. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Interculturalitat ca
dc.subject.other Educació infantil ca
dc.subject.other Conte ca
dc.subject.other Joc ca
dc.subject.other Diàleg ca
dc.title Els contes i altres recursos didàctics per treballar la interculturalitat a l’educació infantil (3-6 anys) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record