El Trastorn de l'Espectre Autista i la intel·ligència emocional. Propostes educatives per a Educació Infantil

Show simple item record

dc.contributor López Penadés, Raül
dc.contributor.author Schneider Roldós, Anahí A.
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-09T14:36:03Z
dc.date.available 2020-06-09T14:36:03Z
dc.date.issued 2020-06-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152809
dc.description.abstract [cat] Mitjançant el següent treball, es pretén realitzar una possible proposta d'intervenció sobre intel·ligència emocional en una aula ordinària d'Educació Infantil, en la qual pugui haver-hi un alumne o una alumna amb Trastorn de l'Espectre Autista. Per arribar a ella, primer es realitza un recorregut general de les característiques de les persones que presenten Trastorn de l'Espectre Autista i d'aspectes rellevants de l'educació emocional. Les persones amb aquest trastorn presenten dificultats en la comunicació social i en la interacció social a més de patrons de conducta, activitats i interessos repetitius i restringits. Existeixen diferents graus d'afectació pel que és necessari estudiar cada cas per elaborar el programa més adequat i afavorir així un desenvolupament òptim. La intel·ligència emocional ens permet tenir consciència de les pròpies emocions, de les emocions dels altres i tenir la capacitat de regular-les. Una adequada gestió de les emocions és de gran rellevància per a la salut, la supervivència, l'èxit i en general per al desenvolupament integral de l'individu. ca
dc.description.abstract [eng] This work had the purpose of making an intervention proposal on emotional intelligence in an ordinary class Early Childhood Education, in which there is a student with Autism Spectrum Disorder. To reach it, first of all, it has been done a general overview of the characteristics of people with Autism Spectrum Disorder and relevant aspects of emotional education. People with this disorder have difficulties with social communication and social interaction, behaviour patterns, repetitive and restricted activities. There are different degrees of affectation, so it is necessary to study each case to develop the most appropriate program and thus favor an optimal development. Emotional intelligence allows us to be aware of our own emotions, other people's emotions and the ability to regulate them. An educated management of the emotions is of great relevance for the health, the survival and in general for the integral development of the individual. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other Trastorn de l'Espectre Autista ca
dc.subject.other Educació emocional ca
dc.subject.other Intel·ligència emocional ca
dc.subject.other Educació Infantil ca
dc.subject.other Proposta d'intervenció ca
dc.subject.other Autism Spectrum Disorder ca
dc.subject.other Emotional education ca
dc.subject.other Emotional intelligence ca
dc.subject.other Early Childhood Education ca
dc.subject.other Intervention proposal ca
dc.title El Trastorn de l'Espectre Autista i la intel·ligència emocional. Propostes educatives per a Educació Infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record