La formació docent vers el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’Educació Infantil a Mallorca

Show simple item record

dc.contributor López Penadés, Raul
dc.contributor.author Sintes Rodríguez, Laura
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-02-05T10:42:53Z
dc.date.available 2021-02-05T10:42:53Z
dc.date.issued 2021-02-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154995
dc.description.abstract [cat] El trastorn de l’espectre autista és un trastorn del desenvolupament neurològic present a les aules d’Educació Infantil, per aquest motiu és d’una importància rellevant que els futurs docents i els docents actuals tinguin uns coneixements i una formació adequada per fer front a aquesta realitat i poder aconseguir una vertadera educació inclusiva. L’objectiu d’aquest treball fou determinar si els coneixements i la formació que tenien els docents i els alumnes d’últim curs d’Educació Infantil era adequada per poder donar una resposta adequada i individualitzada als infants amb un trastorn de l’espectre autista dins l’escola ordinària. Per respondre aquesta qüestió, es va realitzar una recerca bibliogràfica per poder conèixer aspectes rellevants del trastorn i es va elaborar un qüestionari per poder valorar si la formació i els coneixements, entre altres variables, són adequats. La mostra de participants estava formada per un total de 168 persones (estudiants, docents i altres) de Mallorca. Els resultats mostraren que alguns participants tenien coneixements i formació en matèria del TEA, però es reflectí que cal un major compromís de formació i un major grau de consciència per poder disposar de les competències bàsiques necessàries perquè aquests infants puguin estar inclosos dins les aules ordinàries amb les mateixes oportunitats que els seus companys. Una apropiada i major formació per part dels docents, derivarà en una escola inclusiva on tots els infants tenen cabuda ca
dc.description.abstract [eng] The Autism Spectrum Disorder is a disorder of the neurological development present in the classrooms of Early Childhood Education. For this reason, it is of a significant importance that actual and future teachers have some knowledge and adequate training to deal with this reality and to be able to achieve a true inclusive education. The aim of this work was to determine if the knowledge and training of the teachers and students of the last year of Early Childhood Education was adequate to provide an adequate and individualized response to children with Autism Spectrum Disorder in the ordinary school. To answer this question, a bibliographic research was carried out in order to know relevant aspects of the disorder and a questionnaire was prepared to assess whether training and knowledge, among other variables, are adequate. The sample of the participants consisted of a total of 168 people (students, teachers and others) in Mallorca. The results showed that only some participants have knowledge and training in the area of ASD, but it is reflected that a greater commitment to training and a greater degree of consciousness is necessary to be able to have the basic competences necessary for these children to be included in the ordinary classrooms with the same opportunities as their peers. An appropriate and greater training of the teachers will result in an inclusive school where all the children have a place. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other TEA ca
dc.subject.other Escola inclusiva ca
dc.subject.other Coneixements ca
dc.subject.other Formació ca
dc.title La formació docent vers el trastorn de l’espectre autista en l’àmbit de l’Educació Infantil a Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics