Proposta educativa per fomentar la igualtat de gènere a través de la literatura infantil i la Filosofia 3/18

Show simple item record

dc.contributor Guiscafrè Danús, Jaume
dc.contributor.author Mateu Llompart, Maria Magdalena
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-02-16T11:12:13Z
dc.date.available 2021-02-16T11:12:13Z
dc.date.issued 2021-02-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155109
dc.description.abstract [cat] En aquest Treball Final de Grau es dissenya una proposta educativa per a una aula de 5 anys. L’objectiu principal és que els alumnes treballin la igualtat de gènere i rompin els estereotips, utilitzant el recurs de la literatura infantil (el conte). A més, la metodologia que es fa servir és la Filosofia 3/18, ja que per a aconseguir aquest canvi és necessari que els infants siguin ben conscients d’aquests estereotips i que reflexionin sobre la igualtat que volem assolir. Per tant, les activitats estan planificades per poder treballar les habilitats de pensament a través de diferents contes. Cal dir que per a poder dissenyar aquesta proposta, s’ha fet una fonamentació teòrica per explicar el gran impacte que té la societat a l’hora d’influir sobre la formació de la identitat sexual de cada individu. Per això, l’escola ha de ser un lloc on es fomenti la igualtat de gènere, utilitzant tots els recursos que tengui al seu abast. A partir d’aquí ens centram en la literatura infantil, un recurs molt potent per fomentar actituds en contra del masclisme i la desigualtat. ca
dc.description.abstract [eng] In this dissertation, an educational proposal is designed for a five-year-old class. The main objective is that students work gender equality and break stereotypes, using the resource of children’s literature (the story). In addition, the methodology used is Philosophy 3/18, since to achieve this change it is necessary that children are aware of these stereotypes and think about the equality that we want to reach. Therefore, the activities are planned to work the abilities of thought through different stories. Furthermore, to design this proposal, theoretical foundation has been made to explain the great impact that society has in the influence of the formation of the sexual identity of each individual. For that reason, the school must be the place where the gender equality is encouraged, using all resources available. From there, we focus in children’s literature, a powerful resource to promote attitudes against sexism and inequality. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject 82 - Literatura ca
dc.subject.other Literatura infantil ca
dc.subject.other Feminisme ca
dc.subject.other Estereotips de gènere ca
dc.subject.other Educació infantil ca
dc.subject.other Filosofia 3/18 ca
dc.subject.other Children’s literature ca
dc.subject.other Feminism ca
dc.subject.other Stereotypes of gender ca
dc.subject.other Pre-primary education ca
dc.subject.other Philosophy 3/18 ca
dc.title Proposta educativa per fomentar la igualtat de gènere a través de la literatura infantil i la Filosofia 3/18 ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics