El joc com a eina d’aprenentatge de la lògicamatemàtica en l’Educació Infantil

Show simple item record

dc.contributor Pinya Medina, Carme
dc.contributor.author Morro Bauçà, Caterina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-02-26T12:19:12Z
dc.date.available 2021-02-26T12:19:12Z
dc.date.issued 2021-02-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155206
dc.description.abstract [cat] La lògica matemàtica és la capacitat a través de la qual els infants tenen l’oportunitat de conèixer la realitat que els envolta i familiaritzar-s’hi, i per aquest motiu és necessària la seva aplicació des de la primera infància, utilitzant l’entorn dels infants com a punt de partida. Com a docent, la finalitat és oferir estratègies que fomentin l’acció de jugar per aprofundir en aquestes competències, i que en possibilitin el seu aprenentatge des de la transversalitat, amb el propòsit que esdevingui significatiu i funcional. El problema rau en el desconeixement de les seves possibilitats i de tot el que porta implícit, a més de la seva associació exclusiva a etapes posteriors. Així, l’objectiu principal és prendre consciència que aquesta forma part de la rutina diària, i per tant resulta imprescindible comprendre-la per a poder-ne fer un ús adequat en la quotidianitat de l’aula i de la llar. La metodologia a seguir per aconseguir-ho és considerar el joc com una eina d’aprenentatge, i que aquest parteixi del context dels infants i s’adapti també a les seves particularitats, ja que si ells tenen l’oportunitat de participar activament en els seus aprenentatges i aquests parteixen d’allò que els envolta, els resultats seran més profitosos i perduraran al llarg del temps, en comptes de limitar-se a moments puntuals. ca
dc.description.abstract [eng] Mathematical logic is the ability that children have to know the reality that surrounds them and familiarize them with it. This is why it’s important to work from the early ages using children environment as a starting point. As a teacher, the purpose is to offer strategies that make possible to learn from the transversality, encouraging the action of playing to the deepening of this competencies in order to achieve a transversal learning. The problem is that people usually disregards the capacities of the mathematical logic and what it implies. Moreover, it is thought that this has to be worked later and not in preschool because of his complexity. Accordingly, the main objective is to be conscious that mathematical logic is included in the routine, and for this reason is necessary understand it to use it properly both in the classroom and at home. The methodology to be followed is a method of learning based on the game considering the context and the identities and specific attributes of each child. If they have the opportunity to participate actively in their process of learning, the results will be better and will endure down the years, instead of limited to several moments. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject 79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports ca
dc.subject.other Lògica-matemàtica ca
dc.subject.other Joc ca
dc.subject.other Educació Infantil ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other Transversalitat ca
dc.subject.other Mathematical logic ca
dc.subject.other Game ca
dc.subject.other Preschool ca
dc.subject.other Meaningful learning ca
dc.subject.other Transversality ca
dc.title El joc com a eina d’aprenentatge de la lògicamatemàtica en l’Educació Infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record