Entrades relaxades: un intercanvi de qualitat a Congrés Indians (Barcelona)

Show simple item record

dc.contributor Ferrer Ribot, Maria
dc.contributor.author Martí Socias, Maria de Lluc
dc.date.accessioned 2017-11-08T13:14:32Z
dc.date.available 2017-11-08T13:14:32Z
dc.date.issued 2017-11-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2971
dc.description.abstract [cat]Les entrades relaxades són instants que permeten la comunicació amb les famílies d’una manera més individualitzada, reforçant així aquesta relació entre els dos agents implicats. El rol que desenvolupa el mestre o la mestra durant aquest moment de la jornada influeix directament en l’infant, la família i en el propi docent, i això és el que es pretén analitzar a través d’aquest treball. En el present treball trobareu un estudi sobre com és el rol del docent en la comunicació amb les famílies durant les entrades relaxades dutes a terme a l’escola Congrés Indians (Barcelona), un centre d’educació viva i activa, i més en concret, a una aula de cinquè curs d’Educació Infantil. ca
dc.description.abstract [eng]The calmly entries are communication moments between the family and the school in a more individual way, letting this relation be reinforced by the two agents involved. The kid, his/her family, and the teacher him/herself got influenced by the role developed by the teacher in this moment; and that’s what is expected to be analysed in this paper. In this paper, a study of the teacher’s role in the communication with the families during the calmly entries, carried out at the school ‘Congrés Indians (Barcelona)’ - a school where an active and living education prevail, and in particular, in a five year old classroom - is going to be found ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Entrades relaxades: un intercanvi de qualitat a Congrés Indians (Barcelona) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Comunicació família-escola ca
dc.subject.keywords estratègies comunicatives del docent ca
dc.subject.keywords contactes informals entre mestre i famílies ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record