El paper de l’Atenció Primerenca i la seva coordinació amb l’Educació Infantil

Show simple item record

dc.contributor Verger Gelabert, Sebastià
dc.contributor.author Sastre Fernández, Belén
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2017-12-12T09:07:59Z
dc.date.available 2017-12-12T09:07:59Z
dc.date.issued 2017-12-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3890
dc.description.abstract [cat]Aquest Treball de Fi de Grau es centra en la importància de l’Atenció Primerenca com a tal i la seva rellevància dins l’etapa d’Educació Infantil. Aquest estudi pretén donar a conèixer el valor que té la coordinació entre Atenció Primerenca i Educació Infantil, així com conèixer els diferents serveis a les Illes Balears i el marc normatiu. L’Atenció Primerenca treballa dins diferents àmbits: el sanitari, el social i l’educatiu. Els docents d’Educació Infantil han de tenir una formació en Atenció Primerenca, ja que comprèn la mateixa franja d’edat (0-6 anys) i és una realitat del dia a dia a les aules; molts d’infants tenen necessitats especials. L’Atenció Primerenca s’ha de veure com un servei molt valuós, el qual tots els infants que necessitin el seu suport l’han de poder aprofitar per tal que puguin rebre l’estimulació necessària en aquesta franja d’edat per així poder desenvolupar-se al seu màxim potencial. Per tal d’arribar a aquestes conclusions s’ha realitzat una recerca d’informació per a la fonamentació teòrica, el marc normatiu i els serveis de les Illes Balears. A més, s’han realitzat dues entrevistes a professionals que treballen dins aquest camp ca
dc.description.abstract [eng]This Final Degree Project focuses on the importance of Early Attention as such and its relevance in the kindergarten stage. This study aims to show the value of the coordination between Early Attention and childhood education as well as to get to know the different services in the Balearic Islands and the regulatory framework. Early Attention works in different areas: health, social and educational. Childhood Education teachers must have training in Early Attention, as it encompasses the same age range (0-6 years) and it represents a reality of everyday life in the classroom — many children have special needs. Early Attention must be seen as a very valuable service, which all children who need its services should be able to have access to, so they can receive the necessary stimulation in this age to develop to their full potential. To reach these conclusions, an information research for the theoretical foundation has been conducted, as well as the regulatory framework and an explanation of the Balearic Islands services. In addition, two interviews with professionals who work in this field have been elaborated ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title El paper de l’Atenció Primerenca i la seva coordinació amb l’Educació Infantil ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords atenció primerenca ca
dc.subject.keywords educació infantil ca
dc.subject.keywords coordinació ca
dc.subject.keywords serveis ca
dc.subject.keywords àmbits ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record